Elias, Mike 

 

Listing 8 commentaries.

Family Guy, Vol. 4 (Season 4 Part 2) cover

Family Guy, Vol. 4 (Season 4 Part 2)
3 of 14 commentaries
buy @ amazon »
rent @ netflix »

Episode 4.20: “Patriot Games”
Commentators: Seth MacFarlane Mike Henry Cyndi Tang Dan Povenmire Mike Elias

Episode 4.24: “Peterotica”
Commentators: Seth MacFarlane David A. Goodman Patrick Meighan Mike Elias Kim Fertman Andrew Goldberg

Episode 4.27: “The Griffin Family History”
Commentators: Seth MacFarlane David A. Goodman John Viener Zac Moncrief Mike Elias

Family Guy - Blue Harvest cover

Family Guy - Blue Harvest
1 of 1 commentary
buy @ amazon »
rent @ netflix »

movie: “Blue Harvest”
Commentators: Seth MacFarlane David A. Goodman Dominic Polcino Alec Sulkin Danny Smith Kara Vallow Patrick Clark Joseph Lee Mike Elias

Family Guy: Volume Eleven cover

Family Guy: Volume Eleven
1 of 6 commentaries
buy @ amazon »
rent @ netflix »

Episode 10.22: “Family Guy Viewer Mail #2”
Commentators: Mark Hentemann Tom Devanney Greg Colton Mike Elias Anjel Shehigian

Family Guy: Volume 12 cover

Family Guy: Volume 12
1 of 7 commentaries
buy @ amazon »

Episode 11.04: “Yug Ylimaf”
Commentators: Mark Hentemann Mike Elias John Holmquist Rick Del Carmen Patrick Clark

Family Guy Season 12 (Volume 13) cover

Family Guy Season 12 (Volume 13)
1 of 6 commentaries
buy @ amazon »

Episode 12.06: “Life of Brian”
Commentators: Steve Callaghan Patrick Meighan Kara Vallow Joseph Lee Mike Elias Alex Borstein

Family Guy: Season 13 cover

Family Guy: Season 13
1 of 6 commentaries
buy @ amazon »

Episode 13.06: “The 2000-Year Old Virgin”
Commentators: Richard Appel Ted Jessup Joseph Lee Mike Elias Alex Borstein